اصل تاب آوری


توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم‌سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده

تاب‌آوری یک فرآیند، توانایی یا پیامد سازگاری موفقیت‌آمیز با شرایط تهدیدکننده است. البته تنها پایداری در برابر آسیب‌ها یا شرایط تهدید کننده نیست بلکه شرکت فعال و سازنده در محیط پیرامونی خود است. تاب‌آوری توانمندی فرد در برقراری تعادل زیستی-روانی در شرایط خطرناک یا شبه خطرناک است. تاب‌آوری موجب می‌شود تا فرد خود را با پیامدهای مثبت هیجانی، عاطفی و شناختی ترمیم کرده و به تعادل در سطح بالاتر برساند. بنابراین باعث سازگاری موفق در زندگی می‌شود. رنجِ جان‌افزا، خمیرمایة شادی است مثل پذیرش سختی صعود برای یک کوه‌نورد که باعث رشد، بالندگی و شادی است.

  • برچسب ها:

نظرات کاربران

هیچ نظری ثبت نشده است.

ارسال نظر

لطفا موارد ستاره دار را کامل بفرمایید